Toyota T120

Price
  • Motor: 2,5ltr. Diesel
  • Year: 2003 (verkauft)
  • Model: Loko T120
Toyota Toyota
Loko T120 Loko T120
2,5ltr. Diesel 2,5ltr. Diesel
2003 2003
2 geschlossene Anhänger 2 closed coaches
je 24 Plätze 24 places per coach
6 mechanische Türen 6 mechanical doors
Heizung heating
Behindertenrampe, TüV neu ramp on 2nd coach
JoomShaper